Logo Pogotowie - Radom

Konkurs ofert

13.06.2023

 

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

ul. Tochtermana 1  tel/fax (48) 36-248-47

ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy.

Udzielania świadczeń w ramach:           

  1. Ratownictwa Medycznego
  2. Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i transportów medycznych

Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą: w siedzibie Udzielającego zamówienia,
w podległych placówkach oraz w miejscu zdarzenia wg ustalonego co miesiąc harmonogramu.
Świadczenia będą udzielane w okresie od 01.07.2023 roku do 31.12.2023 roku
Szczegółowe  Warunki  Konkursu Ofert  (SWKO) i materiały informacyjne dostępne na stronie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1,adres www.pogotowie@pogotowie.radom.pl

Oferty należy składać w  sekretariacie  Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
ul. Tochtermana 1 pokój Nr 12 w terminie do dnia  23.06.2023r. godz.10:00, w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ......”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2023 r. godz. 12:00 w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 pok. Nr 12.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielanie przedmiotowego zamówienia, jak również prawo do odwołania konkursu.

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych            (tekst jednolity Dz.U  z 2022 roku poz.2561 z późn. zm. ).

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

 

Ogłoszenie

SWKO

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Oświadczenie

Ogłoszenie wyników

 


16.05.2023

Prezydent Miasta Radomia

 

Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1

 

 

Ogłoszenie o konkursie

Link do ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12.05.2023

 

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

ul. Tochtermana 1  tel/fax (48) 36-248-47

ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy.

Udzielania świadczeń w ramach:           

  1. Ratownictwa Medycznego
  2. Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i transportów medycznych

 

Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą: w siedzibie Udzielającego zamówienia,
w podległych placówkach oraz w miejscu zdarzenia wg ustalonego co miesiąc harmonogramu.
Świadczenia będą udzielane w okresie od 01.06.2023 roku do 31.12.2023 roku
Szczegółowe  Warunki  Konkursu Ofert  (SWKO) i materiały informacyjne dostępne na stronie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1,adres www.pogotowie@pogotowie.radom.pl

Oferty należy składać w  sekretariacie  Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1 pokój Nr 12 w terminie do dnia  19.05.2023r. godz.10:00, w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ......”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2023 r. godz. 12:00 w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 pok. Nr 12.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielanie przedmiotowego zamówienia, jak również prawo do odwołania konkursu.

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U  z 2022 roku poz.2561 z późn. zm.).

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

 

Ogłoszenie

SWKO

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Oświadczenie

Informacja unieważnienie konkursu

 

tel. 999 lub 112

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.